I olje- eller fettbaserte matsystemer vil paprika gi en oransje-rød til rød-oransje farge, den nøyaktige fargen på oleoresin avhenger av vekst- og høstingsforhold, holde-/rengjøringsforhold, utvinningsmetode og kvaliteten på oljen som brukes til fortynning og/eller standardisering.

Paprika oleoresin er mye brukt til pølser hvis en paprika-rød farge er ønsket.Oleharpiksen er ikke en farge i seg selv, men hovedårsaken til at den introduseres er den fargegivende effekten på pølser.Flere typer, eller kvaliteter, av paprikaoleoresiner er tilgjengelige og konsentrasjonene varierer fra 20 000 til 160 000 fargeenheter (CU).Generelt, jo bedre kvalitet på oleoresin, jo lenger varer fargen i kjøttproduktene.Fargen som oppnås fra paprika oleoresin i produkter som ferske pølser er ikke stabil og over tid, spesielt i kombinasjon med høye lagringstemperaturer av produktet, begynner fargen å falme til den har forsvunnet helt.

Overskytende mengder paprika oleoresin tilsatt en kokt pølse resulterer i en liten touch av gult i det kokte produktet.Det er et vanlig problem for pølsepremikser som inneholder paprika-oleoresin, som selges til tropiske og subtropiske land hvor pølsepremiksen ganske ofte lagres på et lager under varme forhold over flere måneder, at falming av paprikafargen kan sees innenfor en relativt kort tid i forblandingen.Bleking av paprikafargen i pølseforblandingen, avhengig av lagringstemperaturen, kan skje i løpet av 1–2 måneder, men kan forsinkes ved tilsetning av for eksempel rosmarinekstrakt til paprikaoleoresin i nivåer rundt 0,05 %.En tiltalende og ekte paprikarød farge kan oppnås i produkter som ferske pølser eller burger ved å tilsette rundt 0,1–0,3 g av en 40 000 CU oleoresin per kilo produkt.


Innleggstid: 25. november 2021